bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Urząd Gminy Lubartów informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zmieniła niektóre zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewo ze swojej nieruchomości (a usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej*), zobowiązane są zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Lubartów.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:    
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego    
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Lubartów nie wniesie sprzeciwu.

Ważne: jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo –Wójt Gminy Lubartów będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubartów, pokój nr 18 lub telefonicznie pod nr 81 854 59 05.

* Na usunięcie drzewa, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie zezwolenia w formie decyzji.

on 20 czerwiec 2017
Odsłony: 1013