bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wójt otrzymał Absolutorium za 2016 Rok

W poniedziałek 12 czerwca odbyła się XXX/17 sesja Rady Gminy Lubartów. Jej ważnym elementem było podsumowanie wykonania budżetu Gminy Lubartów za ubiegły rok, powiązane z absolutorium dla Wójta Gminy Lubartów.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów pozytywnie opiniowała wykonanie przez Wójta Gminy Lubartów budżetu gminy za 2016 rok. Równocześnie wnioskowała do Rady Gminy Lubartów o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w dwóch uchwałach pozytywnie wypowiedziała się na temat budżetu za ubiegły rok. Radni zapoznali się z obszerną dokumentacją, dotyczącą sprawozdania z realizacji budżetu oraz sprawozdań statystycznych za 2016 rok. Głosowanie poprzedziła dyskusja radnych. Ostatecznie Rada Gminy Lubartów głosami 12 za, przy 3 wstrzymujących się udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Lubartów z wykonania budżetu za 2016 rok.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy i służby na rzecz samorządu. Wyrazy podziękowania skierował również do sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Lubartów i jednostek organizacyjnych za całoroczną współpracę przy realizacji budżetu za 2016 rok.

on 14 czerwiec 2017
Odsłony: 1070