bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zgłoś Swój Pomysł Do Programu Rewitalizacji!!!

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2017-2023.

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe) do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017-2023. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie trwać od 07.06.2017 r. do 21.06.2017 r.

Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt?

Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu karty przedsięwzięcia (dokument do pobrania poniżej). Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO WL 2014-2020, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Proponowane projekty muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji, ujęte w dokumencie: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie Lubartów, stanowiącej załącznik do Uchwały wyznaczającej przedmiotowe obszary (dokument do pobrania poniżej). Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów.

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy Urzędu Gminy, Referatu Centrum Obsługi Inwestora, przy ul. Lubelskiej 18A (pok. 19, tel. 81 855 69 39). Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 21 czerwca 2017 r. w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektu rewitalizacyjnego”; drogą korespondencyjną lub osobiście składając ją w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów.

on 07 czerwiec 2017
Odsłony: 848