bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej podsumował swoją działalność

Rekultywacja nieczynnych składowisk, budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, demontaż, zbiórka i utylizacja azbestu z pokryć dachowych, a przede wszystkim budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

19 kwietnia podczas Sesji Rady Gminy Lubartów odtworzono film podsumowujący efekty 13 lat pracy ZKGZL.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej powstał w 2004 r. Zrzesza pięć gmin: Miasto Lubartów, Gminę Lubartów, Gminę i Miasto Ostrów Lubelski, Gminę Ostrówek i Gminę Serniki. Głównym celem Związku jest racjonalna gospodarka odpadami, a także edukacja ekologiczna, zmierzająca do poprawy środowiska w naszym regionie.  

W 2008 r. ZKGZL rozpoczął zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców gmin członkowskich; aż do wejścia w życia ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach – do połowy 2013 r.

Realizacja projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, która rozpoczęła się z końcem maja 2012 r., dała początek jednemu z największych projektów w powiecie lubartowskim. Wartość zadań w projekcie opiewa na kwotę 55 mln 400 tys. zł przy współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, gmin członkowskich Związku oraz przy współudziale Miasta Lublin i Miasta Świdnik.

Głównym aspektem realizowanego przedsięwzięcia była budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, która zamknęła się w kwocie 48 mln 787 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków szwajcarskich obejmowało 71,02%.

11 czerwca 2015 r. pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a firmą Instal Warszawa S.A. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę ZZO  w Wólce Rokickiej. 10 marca 2016 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę zakładu, by już sierpniu 2016 r. pojawiły się pierwsze rozruchy maszyn i rozpoczęła się rekrutacja pracowników.

7 grudnia 2016 r. nastąpiło  oficjalne otwarcie ZZO w Wólce Rokickiej. Zakład jest nowoczesnym obiektem, w ramach którego funkcjonuje sortownia odpadów komunalnych, instalacja fermentacji odpadów organicznych, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt tymczasowego składania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze zbiórek od mieszkańców oraz sortownia odpadów komunalnych, punkt przerobu odpadów budowlanych. Zakład będzie w stanie przetworzyć 37 tys. ton odpadów rocznie.

W ramach projektu zrekultywowano nieczynne składowiska śmieci oraz wybudowano punkty selektywnej zbiórki odpadów – za kwotę 3 mln 800 tys. zł. Ponadto dokonano demontażu, zbiórki i utylizacji azbestu z pokryć dachowych. Do utylizacji trafiło 3 602 tony azbestu. Program dawał również wsparcie najuboższym w postaci blachy na pokrycia dachów po zdemontowanym azbeście. Koszt tego zadania wyniósł 2 mln 400 tys. zł.

19 kwietnia w Urzędzie Gminy Lubartów podczas Sesji Rady Gminy Lubartów przedstawiciele ZKGZL – Ewa Badyoczek-Brzyska Dyrektor Biura Związku, Krzysztof Grzegorczyk Kierownik Działu Inwestycji Związku oraz Radosław Szumiec Przewodniczący Zarządu Związku podsumowali 13-letnią działalność ZKGZL.

Poniżej film podsumowujący efekty kilkunastu lat działalności Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

on 12 maj 2017
Odsłony: 844