bip logo pomn1 grad

ePUAP www

WYDARZENIA I INFORMACJE: Ogólne

We wtorek 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w siedmiu szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubartów. Nauka w roku szkolnym 2020/2021 potrwa do 25 czerwca 2021 roku.

Opublikowano: 15 wrzesień 2020
Odsłony: 1056
Czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Lubartów do udziału w projekcie „Pod Biało – Czerwoną”. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Opublikowano: 11 wrzesień 2020
Odsłony: 538
Czytaj więcej

W środę 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dotyczyło to trzech nauczycielek szkół prowadzonych przez Gminę Lubartów, które w sesji letniej pomyślnie zdały egzamin.

Opublikowano: 02 wrzesień 2020
Odsłony: 747
Czytaj więcej

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

Opublikowano: 01 wrzesień 2020
Odsłony: 878
Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. Gmina Lubartów uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 667 648, 98 zł na realizację projektu pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów – II etap”.

Opublikowano: 01 wrzesień 2020
Odsłony: 533
Czytaj więcej

Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbyła się 12 sierpnia w Nowodworze udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.

Opublikowano: 24 sierpień 2020
Odsłony: 623
Czytaj więcej

W sobotę 15 sierpnia w Skrobowie odbyły się Dożynki Gminy Lubartów. Ze względu na sytuację zdrowotną w Polsce, doroczne święto plonów ograniczyło się do wydarzeń, które miały miejsce w kościele i na terenie wokół.

Opublikowano: 24 sierpień 2020
Odsłony: 755
Czytaj więcej

W piątek 26 czerwca oficjalnie zakończyły się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Część uczniów odebrała świadectwa w piątek, a część w innych dniach, zgodnie z ustalonymi przez dyrektorów szkół harmonogramami.

Opublikowano: 06 lipiec 2020
Odsłony: 1389
Czytaj więcej