Drukuj

Odbiór odpadów rolniczych

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczął nabór wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Projekt dofinansowany jest z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowani oddaniem wskazanych odpadów rolniczych powinni złożyć wniosek zawierający informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ZKGZL oraz na stronach gmin członkowskich Związku.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Miejsce składania wniosku: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Termin składania wniosków: od dnia 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W ramach programu odbierane będą odpady rolnicze pochodzące wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku.

W celu weryfikacji, osoby składające wniosek, muszą przedłożyć kopię nakazu płatniczego podatku rolnego.

Więcej informacji http://zwiazekgmin.lubartow.pl/ZKG/

download IconInformacja [Plik PDF]

download IconRegulamin [Plik DOCX]

download IconWniosek [Plik DOCX]

on 08 czerwiec 2020
Odsłony: 812