bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Można usunąć azbest

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. Odbywa się to w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwa od 25 maja do 3 lipca br.

Szczegółowe informacje: http://zwiazekgmin.lubartow.pl/ZKG/

 

on 27 maj 2020
Odsłony: 399