bip logo pomn1 grad

ePUAP www

W Łucce pracują drogowcy

Wzdłuż drogi gminnej w Łucce trwają roboty drogowe. Do końca października br. zostanie zmodernizowana droga gminna oraz powstanie ścieżka rowerowa. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Najważniejsze elementy prac to modernizacja drogi gminnej, w tym poszerzenie granic pasa drogowego i wykonanie nowej warstwy ścieralnej (asfalt). Przy krawędzi jezdni wykonana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej. Ścieżka zostanie połączona z powstającą ścieżką w Lubartowie – od ulicy Łąkowej, do granicy miasta i gminy. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Projektu pn. „Mobilny LOF” w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

on 03 kwiecień 2020
Odsłony: 831