Drukuj

DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Gmina Lubartów należąca do gmin wiejskich przyłącza się do świętowania tego wydarzenia. Na terenie gminy zlokalizowane są 24 miejscowości wiejskie.

W celu realizacji zadań administracyjnych teren ten został podzielony na 23 sołectwa. Ich obszar na ogół pokrywa się z zasięgiem administracyjnym poszczególnych miejscowości. Wyjątek stanowią tutaj wsie Annobór i Annobór-Kolonia, dla których utworzono jedno wspólne sołectwo. Na naszym terenie mamy 12 sołtysów i 11 sołtysek.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Z okazji Dnia Sołtysa, władze Gminy Lubartów składają sołtysom z terenu Gminy Lubartów najserdeczniejsze życzenia – zdrowia i szczęścia. Niech satysfakcja z pracy na rzecz lokalnej społeczności towarzyszy Waszym codziennym działaniom.

Sołtysi z terenu Gminy Lubartów:

Annobór – Katarzyna Walkowska
Baranówka – Anna Dobrzyńska
Brzeziny – Dorota Rybak
Chlewiska – Marek Zbiciak
Lisów – Artur Wągrodny
Łucka – Mieczysław Chlebiej
Łucka-Kolonia – Andrzej Hajnrych
Majdan Kozłowiecki – Wiesława Kucharzyk
Mieczysławka – Tomasz Kaczyński
Nowodwór – Małgorzata Oniszczuk
Nowodwór-Piaski – Aleksander Woliński
Rokitno – Grażyna Smyk
Skrobów – Sławomir Sugier
Skrobów-Kolonia – Tadeusz Gwiazda
Szczekarków – Kamil Świniarski
Trójnia – Grażyna Mitruk
Trzciniec – Sławomir Foltyn
Wandzin – Ireneusz Szczuchniak
Wincentów – Artur Szysiak
Wola Lisowska – Barbara Martyńska
Wola Mieczysławska – Kamila Ochalska
Wólka Rokicka – Sylwia Oleszek
Wólka Rokicka-Kolonia – Helena Piętka

on 11 marzec 2020
Odsłony: 278