bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wójt Krzysztof Kopyść podpisał list intencyjny

We wtorek 28 stycznia w Lublinie miało miejsce podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Podczas tej uroczystości nasz samorząd reprezentował Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne inwestycje służące mieszkańcom, kontynuujące działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu w ramach ZIT Gmina Lubartów zrealizowała projekt obejmujący budowę drogi dojazdowej do peronu kolejowego wraz z parkingiem P&R i B&R w miejscowości Wandzin. Obecnie w trakcie realizacji są kolejne inwestycje finansowane w ramach instrumentu ZIT tj. przebudowa drogi gminnej Nowodwór – Skrobów-Kolonia oraz budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze.
Czytaj więcej: https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/aktualnosci/podpisanie-listu-intencyjnego-na-rzecz-rozwoju-lubelskiego-obszaru-metropolitalnego,108,3525,1.html

on 29 styczeń 2020
Odsłony: 741