bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wykonano modernizację boiska w miejscowości Wandzin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki w bieżącym roku zrealizowało inwestycję pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wandzin” polegającą na ogrodzeniu boiska sportowego, montażu ławek, dwóch piłkochwytów i bramek do piłki nożnej.

Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga ue lgd leader prow

on 29 listopad 2019
Odsłony: 283