Drukuj

Dzień Seniora

W październiku, już po raz trzynasty seniorzy z Gminy Lubartów symbolicznie obchodzili Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Tradycyjnie spotkanie odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Skrobowie. Dzięki zaangażowaniu organizatorów spotkania (pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrobowie), reprezentacja starszych mieszkańców naszej gminy przyjęta została z należnym wiekowi szacunkiem. W spotkaniu wzięli udział: niezawodny towarzysz seniorów ks. senior Józef Huzar, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubartowie, radni i sołtysi, Rada Seniorów Gminy Lubartów, reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie, Rada Seniorów Miasta Lubartów. Gminę Lubartów reprezentowali: Wójt Krzysztof Kopyść, Sekretarz Katarzyna Brzozowska i Skarbnik Anna Jankowska.

Spotkanie uświetnione zostało przemówieniami, życzeniami, występami artystycznymi (Zespół Tamburino z Tomaszowa Lubelskiego z muzyką cygańską, uczniowie szkoły w Skrobowie pod kierunkiem Katarzyny Ogrodowskiej). Oczywiście był tez polonez, poczęstunek i wesoła zabawa. Ważnym elementem spotkania było uhonorowanie kolejnego już przedstawiciela seniorów tytułem Zasłużony dla Gminy Lubartów. W tym roku za wyjątkową aktywność i całokształt działalności wyróżniona została Zofia Mazurek z miejscowości Szczekarków. Pani Zofia była też nominowana do konkursu „Aktywny Senior” ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Minęło zaledwie kilka dni i przedstawiciele starszych mieszkańców naszej gminy ponownie świętowali, tym razem w Lublinie. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”. Wydarzenie adresowane było do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz osób zainteresowanych polityką senioralną. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior”, ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Gmina Lubartów znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu „Gmina przyjazna Seniorom”, obok Miasta Lublin i Gminy Borki. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem osób starszych. Konferencję uświetniły występy wokalisty i gitarzysty Łukasza Jemioły, Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „POWIŚLOKI” w Opolu Lubelskim, Zespołu Śpiewaczego „Zorza” z Białej Podlaskiej oraz Tadeusza Kornyluka – uczestnika Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Chełmie, który grał na gitarze i śpiewał. Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich i rękodzieła, wykonanych przez seniorów.

on 06 grudzień 2019
Odsłony: 845