Drukuj

Modernizacja infrastruktury wodociągowej

Zakończone zostały prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Chlewiska, Skrobów Kolonia i Nowodwór. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Lubartów zrealizowała projekt „Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową o długości 1130 m od ujęcia wody do miejscowości Chlewiska, wybudowano łącznie 2280 m sieci wodociągowej w miejscowościach Nowodwór i Skrobów-Kolonia, zmodernizowano ujęcia wody w Skrobowie-Kolonii i Chlewiskach. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4,7 mln zł, z czego 2,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Dzięki zrealizowanej inwestycji woda pochodząca z ujęć wody należących do Gminy Lubartów jest lepsza jakościowo i dociera do większej liczby mieszkańców.

loga fe lub uniae

on 18 listopad 2019
Odsłony: 472