bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gmina Lubartów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W ostatnim czasie zatwierdzono listę zadań powiatowych i gminnych, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas Dożynek Powiatowych 8 września Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść odebrał symboliczną tablicę, potwierdzającą otrzymanie dofinansowania.

Wśród zadań przewidzianych do realizacji znalazły się dwa projekty z terenu Gminy Lubartów:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 103348L o długości 1,43 km w miejscowości Wola Lisowska;
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny.

 

Wartość pierwszego projektu to 1.306.096,13 zł, z czego dofinansowanie to 914.267,00 zł (70%), a środki własne 391.829,13 zł.

Wartość drugiego projektu to 4.336.242,45 zł, z czego dofinansowanie to 3.035.369,00 zł (70%), a środki własne 1.300.873,45 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 103348L o długości 1,43 km w miejscowości Wola Lisowska
Początek planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej założono w km 2+797,00, koniec zaś założono w km 4+222,58 na granicy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 103348L.

Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny
Trasę rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 103368L (o długości 1718 m) dowiązano do istniejącej osi jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1539L, zakładając początek zakresu opracowania w km 0+002,90, zaś koniec przyjęto w km 1+721,57 w dowiązaniu do krawędzi rozbudowywanej drogi gminnej nr 103366L, projektując skrzyżowanie. Natomiast początek trasy drogi gminnej nr 103366L w km 0+019,67 dowiązano do odcinka o nawierzchni z kruszywa kamiennego, zaś koniec w km 0+862,40 do istniejącej nawierzchni asfaltowej. Długość rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 103366L wynosi 843 m. Wzdłuż drogi gminnej nr 103368L na odcinku ok.1170 m, od km 0+002,90 do km 1+173,12, zaprojektowano obustronne jednokierunkowe pasy dla rowerów o szerokości 1,5 m i nawierzchni asfaltowej.

Realizacja obu zadań inwestycyjnych przewidziana jest na lata 2019-2020.

on 09 wrzesień 2019
Odsłony: 1606