bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W środę, 24 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2 nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Lubartów, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt Gminy Lubartów Pan Krzysztof Kopyść, w obecności Pani Anity Kusio Dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie.

Akty mianowania otrzymali:
1. Pani Anna Weremczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej,
2. Pani Dorota Gwiazda – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie.

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez nauczycieli ślubowanie wg następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

on 30 lipiec 2019
Odsłony: 1845