bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Potyczki Matematyczne

14 marca w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, w myśl zasady, iż matematyka nie musi być nudna, odbyły się „VIII Potyczki Matematyczne”. Do konkursu zaproszone zostały szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubartów.

W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły – z Wólki Rokickiej, Nowodworu, Szczekarkowa, Annoboru oraz Łucki. Drużynom towarzyszyły ekipy dopingujące, które dzielnie wspomagały swoich przedstawicieli.

Konkurs przygotowała i poprowadziła Beata Najda, a złożyło się na niego kilka etapów, m.in. „Prawda/fałsz”, „Podaj wynik”, „Zapałki”, czy „Kryptorytm”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji, upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania oraz wykorzystywanie wiadomości i umiejętności matematycznych w praktyce. Ważna była również integracja środowiska uczniowskiego.

Komisja konkursowa pracowała w składzie: przewodnicząca Helena Krzyżanowska oraz członkowie – Anita Kusio i Mikołaj Lipski.

Po podliczeniu punktów zebranych we wszystkich konkurencjach ustalono następującą kolejność:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Łucce
II miejsce Szkoła Podstawowa w Nowodworze
III miejsce Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
V miejsce Szkoła Podstawowa w Annoborze.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

on 15 marzec 2019
Odsłony: 1120