bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat, z terenu gminy i miasta Lubartów, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Półkolonie zaplanowano w dniach 1-12 sierpnia 2016 r.

UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ
ZAPRASZAMY!!!
Zapisy i informacji udziela:
Agnieszka Małyska, tel. 515237821

Proszę składać wypełnione karty uczestnictwa włącznie do dnia 27 lipca br. w budynku Gminy Lubartów (na parterze w biurze podawczym).
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie, wynikających z nieprzewidywalności pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora.

on 21 lipiec 2016
Odsłony: 1588