Drukuj

Gimnazjum w Łucce gościło artystów z powiatu

Już po raz IX Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce zorganizowało Festiwal Piosenki Europejskiej. Wspomniane wydarzenie odbyło się 9 czerwca. Partnerem Festiwalu był PIE EUROPE DIRECT w Lublinie.

Uczniowie z sześciu gimnazjów z powiatu lubartowskiego oraz lubelskiego wzięli udział w Festiwalu Piosenki Europejskiej. Uczestnicy wspomnianego wydarzenia zaprezentowali publiczności po trzy utwory w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Celami festiwalu było propagowanie nauki języków obcych poprzez wykonywanie utworów muzycznych, prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

Wszystkie występy oceniało jury w składzie: Anna Kozak – instruktor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, Grzegorz Chrobek – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Lublinie oraz Anna Matczuk – specjalista ds. języka angielskiego. Wyłonienie laureatów było niełatwym zadaniem, gdyż uczestnicy prezentowali wysoki poziom – muzycznie i językowo. Po naradzie jury przedstawiło wyniki.

W kategorii piosenki angielskiej:

I miejsce zajął zespół wokalny – Edyta Chlebiej, Weronika Włosek, Sara Kusio, Aleksandra Szczuchniak, Emilia Pydyś i Weronika Peterwas z Łucki.
II miejsce Artur Marczak z Ostrowa Lubelskiego.
III miejsce Izabela Włodarczyk z Niemiec.
Wyróżnienie otrzymał zespół „Zambic” z Niedźwiady.

W kategorii piosenki niemieckiej:
I miejsce zdobyła Kamila Lewicka z Niemiec.
II miejsce przypadło Zuzannie Dobrzyńskiej z Woli Sernickiej.
III miejsce otrzymały Sara Kusio i Edyta Chlebiej z Łucki.

Wykonawcy piosenki polskiej zostali ocenieni następująco:
I miejsce Maja Nieznaj ze Skrobowa.
II miejsce Weronika Włosek i Weronika Peterwas z Łucki.
III miejsce Milena Kosik z Ostrowa Lubelskiego.

Laureatom festiwalu pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez PIE EUROPE DIRECT Lublin wręczył Dyrektor Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce Stanisław Janusz Rogala. IX Festiwal Piosenki Europejskiej w Łucce odbył się w miłej i sympatycznej atmosferze. Jurorzy stwierdzili zgodnie, iż poziom artystyczny konkursu wzrasta z roku na rok, a wykonawcy wzbudzają coraz większy podziw swoim warsztatem wokalnym i obyciem scenicznym. Organizatorzy konkursu zadbali jak zwykle o to, by cała impreza przebiegała sprawnie, a stres i wysiłek wszystkich uczestników po występie został osłodzony poczęstunkiem. Każdego roku Ewa Baran i Patrycja Mysiak, nauczycielki języków obcych sumiennie i z dużym zaangażowaniem przy wsparciu innych osób tworzą to artystyczne spotkanie w Łucce.

on 21 czerwiec 2016
Odsłony: 2081