Drukuj

Kolejne miejscowości korzystają z kanalizacji

W maju mieszkańcy dwóch kolejnych miejscowości z terenu Gminy Lubartów – Annobór i Annobór-Kolonia, zyskali możliwość korzystania z kanalizacji. Dzięki inwestycji współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 134 gospodarstwa domowe (415 mieszkańców) zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Koszt całkowity inwestycji to 2.226784,45 zł, z czego 1.222000 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a pozostałe fundusze pochodziły z budżetu Gminy Lubartów.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z przyłączami w miejscowości Annobór i Annobór-Kolonia” składa się z sieci kanalizacji sanitarnej o długości blisko 10 kilometrów oraz ze 134 przyłączy domowych i 4 sieciowych przepompowni ścieków. Sieć jest połączona z oczyszczalnią ścieków w Skrobowie-Kolonii.

on 20 czerwiec 2016
Odsłony: 662