bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Szkoła z Klasą

W obecnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce po raz pierwszy wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Szkoła z Klasą 2.0. Głównym celem programu jest funkcjonowanie szkoły jako miejsca ciekawej i mądrej edukacji – żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Szkoła ma za zadanie być żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły, a zatem dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

W Szkole Podstawowej w Łucce został powołany Zespół 2.0, złożony z dyrektora i pięciu nauczycieli. Szkolnym koordynatorem była Beata Najda, która sprawował  opiekę nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 brali aktywny udział w programie realizując swoje zadania oraz wspólnie planując działania i zmiany, które wdrażali w ciągu całego roku szkolnego. W ramach projektu przeprowadzone zostały między innymi: „Lekcje Odwrócone”, „Uczymy Innych”, zostało również powołane Uczniowskie Forum Naukowe.

Podsumowaniem całorocznej pracy szkoły oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli był Szkolny Festiwal 2.0, który odbył się 16 czerwca. W jego trakcie zespoły nauczycielsko – uczniowskie dzieliły się efektami całorocznej pracy i uczyły się od siebie nawzajem. Różne dziedziny nauki przygotowały swoje stoiska, na których oferowały uczniom różnorodne ciekawostki w ramach swojej dziedziny. Najciekawsze wystąpienia zaprezentowali uczniowie z Forum Naukowego. Festiwal przebiegł w bardzo miłej atmosferze, a przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu. Zwrócono uwagę na fakt, że tworzenie przyjaznego i otwartego środowiska szkolnego odbywa się na różnych płaszczyznach i przy udziale wszystkich zaangażowanych uczestników.

on 20 czerwiec 2016
Odsłony: 593