Drukuj

Jubileusz 100-lecia Szkoły w Wólce Rokickiej

Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej świętowała 100-lecie swojej edukacyjnej działalności. W czwartkowych uroczystościach jubileuszowych uczestniczyła cała lokalna społeczność, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, a także zaproszeni goście.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kaplicy w Wólce Rokickiej, koncelebrowaną przez Ks. Kanonika Piotr Stańczaka, Ks. Seniora Józefa Huzara, Ks. Krzysztofa Krzyszczaka oraz Ks. Stanisława Kryszczuka.

Część oficjalna, a podczas niej życzenia, podziękowania i występ uczniów odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły w Wólce Rokickiej Ludmiła Romaneczko przywitała licznie przybyłych na uroczystość gości, w tym m.in. Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk, władze samorządowe: Starostę Lubartowskiego Fryderyka Pułę, Wójta Gminy Lubartów Krzysztofa Kopyścia wraz ze współpracownikami, radnych na czele z przewodniczącym Stanisławem Borzęckim, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Prezesa Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego Marię Kozioł oraz absolwentów szkoły i jej całą społeczność.

Imię Bolesława Prusa szkoła nosi od 1992 roku. Od sześćdziesięciu lat szkoła mieści się w obecnym budynku. W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej uczy się około obecnie 130 dzieci.

Podczas jubileuszu można było zwiedzać klasy i oglądać zdjęcia, po wielu latach spotkać swoich szkolnych kolegów i nauczycieli. Uroczystość to okazja do wspomnień, ale także rozmów o przyszłości. Społeczność szkolna z radością patrzy w przyszłość, ponieważ już niebawem ruszą prace nad budową krytego basenu. Basen zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą będzie oddany do użytku w styczniu 2018 r. Inwestycja jest dofinansowana  z budżetu Miasta Lublin - w zamian za korzystanie z wysypiska w Rokitnie.

on 23 maj 2016
Odsłony: 2690