bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gmina Lubartów na wysokim miejscu w ogólnopolskim rankingu

Ogólnopolskie pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycji samorządów w latach 2017-2019. W kategorii gminy wiejskie Gmina Lubartów została sklasyfikowana na 72 miejscu spośród 1537 wiejskich samorządów.

Ranking Liderzy inwestycji uwzględnia wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pod uwagę brano całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019).

Nasz samorząd w kategorii gminy wiejskie zajął 72 miejsce, odnotowując awans w stosunku do poprzedniego zestawienia z 85 miejsca. Wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 1666,90 zł. Z gmin naszego powiatu zajęliśmy najwyższe miejsce w tym krajowym zestawieniu.

Tak wysoka lokata, to zasługa licznych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lubartów w latach 2017-2019. Do najważniejszych należą:

  • budowa basenu krytego w Wólce Rokickiej;
  • budowa i przebudowa dróg gminnych;
  • budowa gazociągu;
  • budowa energooszczędnego oświetlenia;
  • modernizacja ujęć wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej;
  • budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii;
  • modernizacja i termomodernizacja infrastruktury szkolnej;
  • czysta energia – kolektory słoneczne i kotły na biomasę;
  • liczne zadania inwestycyjne w każdym sołectwie w ramach funduszu sołeckiego;
  • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.

- Cieszę się z wysokiej lokaty, którą zajęliśmy w ogólnopolskim zestawieniu. To powód do dumy dla mieszkańców Gminy Lubartów, władz samorządowych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Dzięki inwestycjom realizowanym w poszczególnych miejscowościach zmieniamy obraz naszej wiejskiej gminy. Staramy się, by nasza mała ojczyzna stawała się bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Liczne inwestycje służą poprawie warunków życia i codziennej egzystencji. Mam świadomość, że jeszcze wiele pracy i kolejnych zadań inwestycyjnych przed nami. W miarę możliwości będziemy je wspólnie realizować mówi Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

on 19 październik 2020
Odsłony: 368