Drukuj

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W środę 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dotyczyło to trzech nauczycielek szkół prowadzonych przez Gminę Lubartów, które w sesji letniej pomyślnie zdały egzamin.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, w obecności Dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie Anity Kusio.

Akty mianowania otrzymały: Edyta Sadurska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie, Dorota Mysiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Sylwia Gregorowicz-Włosek – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce.

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez nauczycieli ślubowanie wg następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

on 02 wrzesień 2020
Odsłony: 798