bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Skrobów wygrał konkurs „Jestem bezpieczny”

Gminne eliminacje XVII Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny 2017” zorganizowano 24 kwietnia w Urzędzie Gminy Lubartów. Drużyna ze Skrobowa zakwalifikowała się do finału powiatowego.

W tegorocznym konkursie udział wzięli uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu naszej gminy – w Annoborze, w Brzezinach, w Łucce, w Mieczysławce, w Nowodworze, w Skrobowie, w Szczekarkowie i w Wólce Rokickiej. Zadaniem trzyosobowych drużyn było rozwiązanie testu wiedzy składającego się z 20 pytań. Zwodnicy sprawdzali swoje umiejętności związane między innymi z wiedzą o Policji, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zagrożeniami związanymi z uzależnieniami oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Skrobowie
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Annoborze.

Nagrody oraz upominki i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Lubartów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, uczestnikom konkursu wręczyli: Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska oraz jury konkursu gminnego – Teresa Psuj, mł. asp. Andrzej Ochalski i sierż. szt. Norbert Ćmiel.

Zwycięska drużyna ze Skrobowa weźmie udział w finale powiatowym konkursu, który odbędzie się 24 maja.

Konkurs „Jestem bezpieczny” jest inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w celu profilaktyki zagrożeń i edukacji w zakresie bezpieczeństwa młodych ludzi. Podnosi świadomość o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać w codziennym życiu: w domu, szkole czy na drodze.

on 27 kwiecień 2017
Odsłony: 1606