bip logo pomn1 grad

ePUAP www

VII Przegląd Piosenki Angielskiej "Let's sing"

W poniedziałek 3 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce odbył się VII Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej. Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci oraz promowanie aktywności twórczej wśród uczniów. Dla młodych wykonawców to także zachęta do dalszego doskonalenia sprawności wokalnych i lingwistycznych. W przeglądzie wzięli udział soliści z siedmiu szkół podstawowych: Łucki, Wólki Rokickiej, Annoboru, Skrobowa, Mieczysławki, Brzezin oraz Nowodworu. Nad przebiegiem całego Festiwalu i wyłonieniem laureatów pracowało jury w składzie: Ewa Wiącek, Patrycja Misiak oraz Katarzyna Włoch. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury nie miało łatwego zadania w ustaleniu werdyktu. Poziom reprezentowany przez uczestników był zaskakująco wysoki i bardzo wyrównany. Brano pod uwagę poprawność językową, interpretację utworu, technikę wykonania (emisję, rytmiczność, dynamikę) oraz ogólny wyraz artystyczny. Ostatecznie po uważnej analizie i wymianie spostrzeżeń komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

KLASY I-III:
I miejsce – Hanna Wierzchoń (SP Brzeziny)
II miejsce – Aneta Mazurek (SP Wólka Rokicka)
III miejsce – Paulina Wróbel (SP Skrobów)

KLASY IV-VI:
I miejsce – Martyna Bronisz (SP Brzeziny)
II miejsce – Oliwia Urbaś (SP Łucka)
III miejsce – Hania Lasek (SP Mieczysławka)

WYRÓŻNIENIA:
Blanka Bronisz (SP Brzeziny)
Lena Skrobowska (SP Nowodwór)
Milena Tarkowska (SP Mieczysławka)
Wiktor Pawlina (SP Łucka)
Wiktoria Cieniuch (SP Annobór)
Alicja Fil (SP Nowodwór)
Julia Przysiadła (SP Wólka Rokicka)

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, jednocześnie serdecznie zapraszamy na kolejną edycję przeglądu już za rok.

on 12 kwiecień 2017
Odsłony: 891