bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Projekt Książka moim drogowskazem „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Z radością informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie w ramach Programu Partnerstwo dla książki pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 900,00zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie we współpracy partnerskiej z Fundacją My Evergreen zrealizuje Projekt „Książka moim drogowskazem” skierowany głównie do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubartów.

Całkowity koszt zadania wyniesie 52 650,00zł.

Głównym celem Projektu jest ożywienie przestrzeni publicznej i współczesnej roli biblioteki, które przyciągną i zatrzymają młodych użytkowników. Kontynuując cel poprzez książki chcemy rozbudzić ciekawość i zachęcić do udziału w imprezach kształtujących nawyki czytelnicze i uczestnictwo w kulturze.

Zespół realizujący zadanie cechuje profesjonalizm i adekwatne do potrzeb doświadczenie.

Przeprowadzenie innowacyjnych działań animujących czytelnictwo sprawi, iż młodzi uczestnicy będą mieli szansę odczuć pozytywne rezultaty wpływu Projektu na swój intelektualny rozwój oraz przekonać się, że współczesna biblioteka to miejsce z wielkim potencjałem.

Bieżące informacje dotyczące Projektu można śledzić na stronie: www.kmd.gbp-lubartow.pl

on 03 kwiecień 2017
Odsłony: 739