bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Podpisano umowę na budowę drogi w Łucce

We wtorek 28 marca br. Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku: granica m. Lubartów (ul. Hutnicza) – Łucka – droga zbiorcza od km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 - Etap 1” z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.

Zgodnie z zawartą umową, do końca września 2017 r. wybudowana zostanie droga gminna o długości 916 mb w miejscowości Łucka, której początek znajduje się na ul. Hutniczej (granica m. Lubartów). Droga łączyć będzie się z ul. Lubelską na wysokości stacji paliw BP. Planowana droga stanowi kontynuację zadania zrealizowanego w 2016 r., w ramach którego wybudowano drogę biegnącą przez osiedle mieszkaniowe w Łucce.

Droga będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m. Po lewej stronie zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m wraz z rowem odwadniającym. Projekt obejmuje również budowę zjazdów na posesje przyległe do projektowanej drogi. Szerokość zjazdów dopasowana jest do szerokości istniejącej bramy wjazdowej, a w przypadku jej braku zaprojektowano zjazdy o szerokości 4,0 m.

Inwestycja zostanie sfinansowana w 50% z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie inwestycji Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał 13.03.2017 r.

on 30 marzec 2017
Odsłony: 804