bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Unijne pieniądze na modernizację ujęć wody

Gmina Lubartów po raz kolejny skutecznie sięgnęła po fundusze Unii Europejskiej. 15 marca br. Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie – Kolonii. Inwestycja zostanie wsparta w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania w Chlewiskach przebudowane zostanie ujęcie wody oraz sieć wodociągowa od ujęcia wody w Chlewiskach do połączenia z istniejącym wodociągiem w Chlewiskach. Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody dla potrzeb wodociągu grupowego do wsi Chlewiska, Szczekarków, Lisów i Brzeziny.

Projekt zakłada również rozbudowę ujęcia wody w Skrobowie – Kolonii, a także przewiduje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej przy ujęciu wody w Skrobowie-Kolonii wraz z połączeniem dwóch istniejących wodociągów na terenie Skrobowa - Kolonii. Wodociąg wraz z przyłączami wybudowany będzie ponadto w miejscowości Nowodwór. Projektowana sieć wodociągowa będzie rozbudową istniejącej i umożliwiającą podłączenie w przyszłości kolejnych wsi.

Wartość inwestycji szacowana jest na 4 mln zł, z czego 2,8 mln stanowić będą środki unijne. Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2018.

loga efs lub ue

on 22 marzec 2017
Odsłony: 921