bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Szkoły podstawowe i gimnazjalne

W Gminie Lubartów istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół stwarzająca dogodne warunki edukacji dla uczniów. Funkcjonuje 8 Szkół Podstawowych z klasami I-VI w następujących miejscowościach: Annobór, Brzeziny, Łucka, Mieczysławka, Nowodwór, Skrobów, Szczekarków, Wólka Rokicka. Działają również dwa Publiczne Gimnazja: w Łucce i w Skrobowie.

Przy szkołach w Łucce, Nowodworze, Skrobowie, Brzezinach, Szczekarkowie i Wólce Rokickiej znajdują się oddziały przedszkolne.

Oferta oświatowa w Gminie jest rozszerzona o Szkołę Podstawową w Wandzinie prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki.

Na terenie gminy zlokalizowana jest również Szkoła Umiejętności - jest to średnia szkoła o profilu typowo zawodowym.

Dbając o rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży władze Gminy Lubartów podejmują szereg działań mających na celu rozbudowę infrastruktury sportowej. Przy placówce oświatowej w Skrobowie funkcjonuje kompleks sportowo - rekreacyjny, wybudowany w ramach programu rządowego "Moje Boisko Orlik 2012". Natomiast uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łucce mają do dyspozycji nowoczesne boisko wraz z bieżnią okólną i trybunami, które powstało przy współudziale środków unijnych.