bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Oświata w Gminie Lubartów

W Gminie Lubartów istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół stwarzająca dogodne warunki edukacji uczniów. Funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych z klasami I-VIII w następujących miejscowościach: Annobór, Brzeziny, Łucka, Nowodwór, Skrobów, Szczekarków i Wólka Rokicka. Szkoła Podstawowa w Skrobowie wraz z Przedszkolem w Skrobowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie, który funkcjonuje od początku roku szkolnego 2018/2019.

Przy szkołach w Annoborze, Brzezinach, Łucce, Nowodworze, Szczekarkowie i Wólce Rokickiej działają oddziały przedszkolne. Natomiast w Skrobowie od 1 września 2018 roku dzieci uczęszczają do przedszkola, którego budowa została dofinansowana ze środków unijnych.

Na terenie Gminy Lubartów znajduje się również Szkoła Podstawowa w Wandzinie z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wandzin i Majdan Kozłowiecki.

Dbając o rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży władze Gminy Lubartów podejmują szereg działań mających na celu rozbudowę infrastruktury sportowej. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie funkcjonuje kompleks sportowo – rekreacyjny, wybudowany w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Natomiast uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Łucce mają do dyspozycji nowoczesne boisko wraz z bieżnią okólną i trybunami, które powstało przy współudziale środków unijnych. Od 1 września 2018 roku uczniowie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubartów mają zorganizowane zajęcia na basenie, które odbywają się na pływalni krytej „ORKA” w Wólce Rokickiej.