bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2020"

Utworzono: 09 marzec 2020
Odsłony: 582

W związku z Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2020" zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z treścią projektu w.w. dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi i opinie można składać w terminie od 17 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r.

download IconZarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2020" [Plik PDF]

download IconProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2020" [Plik PDF]

download IconProjekt Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2022" [Plik PDF]

download IconWieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2022 Załącznik do "Programu Rozwoju Gminy Lubartów na lata 2015-2020" [Plik PDF]

download IconFormularz konsultacyjny [Plik DOCX]