Drukuj

Zarządzenie Nr 172_19 z dnia 23-09-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Lubartów...

Utworzono: 23 wrzesień 2019
Odsłony: 691

Zarządzenie Nr 172_19 z dnia 23-09-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

download IconZarządzenie Nr 172_19 z dnia 23-09-2019 r. [Plik PDF]