bip logo pomn1 grad

ePUAP www

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na Wójta Gminy Lubartów

Utworzono: 18 wrzesień 2018
Odsłony: 930

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na Wójta Gminy Lubartów.

Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie:

Przewodniczący: Ilona Katarzyna Kosik

Zastępca Przewodniczącego: Ewelina Huk

Członkowie:
Patryk Hunek
Małgorzata Piekarczyk-Nowacka
Jakub Piętka
Ryszard Podleśny
Mirosław Rysiowski
Anna Sekuła
Dominika Irena Winiarska

Siedziba Komisji: Urząd Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, pokój nr 25. Telefon 506 624 865.

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Lubartów będą prowadzone w dniach:

21.09.2018 w godz. 15:00 - 18:00
25.09.2018 w godz. 15:00 - 18:00
26.09.2018 w godz. 16:00 - 24:00

 

Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej w Lubartowie
Ilona Katarzyna Kosik