bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Informacja w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Utworzono: 08 styczeń 2018
Odsłony: 913

Wójt Gminy Lubartów informuje – producentów rolnych, że istnieje możliwość otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Prosimy we wnioskach podawać numer rachunku bankowego.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubartów http://www.gmina-lubartow.pl

download IconProcedura zwrotu [Plik PDF]

download IconWniosek o zwrot [Plik PDF]