bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze uruchomiony

Utworzono: 07 lipiec 2017
Odsłony: 1284

Na terenie Gminy Lubartów został uruchomiony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajduje się on w miejscowości Nowodwór (obok schroniska dla zwierząt) (link z lokalizacją). 

PSZOK w Nowodworze jest czynny we wtorki w godz. 8:00-16:00 oraz w soboty w godz. 10:00-18:00.

Prowadzącym PSZOK jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Lubelska 68, tel. 81 854 36 15.

Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane na:
a) opakowania z papieru i tektury, papier i tektura,
b) opakowania z tworzyw sztucznych,
c) opakowania ze szkła,
d) opakowania z drewna, drewno,
e) metale i opakowania z metalu,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE),
h) odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie),
i) odpady wielkogabarytowe (np. meble),
j) tekstylia, odzież,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
l) zużyte baterie i akumulatory,
m) szkło (płaskie – bez szkła zbrojonego, bezpiecznego),
n) opony (bez felg),
o) popiół,
p) gruz,
q) odpady poremontowe i rozbiórkowe (nie zawierające azbestu, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych),
r) inne drobne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, tonery, środki ochrony roślin, świetlówki, gaśnice.

Regulamin PSZOK