bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zawiadomienie o XXXV/17 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2017-12-20 10:00
Miejsce
Lubelska 18A
Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Zapoznanie Rady Gminy:
7.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
7.2 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2018 rok;
7.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
8.1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;
8.2 zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej;
8.3 wieloletniej prognozy finansowej;
8.4 uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja 2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 
 

Wspierane przez iCagenda