bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Infrastruktura gminna

WODOCIĄGI

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Lubartów są zwodociągowane. Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę korzysta się głównie z wód zalegających w utworach poziomu kredowego, sporadycznie tylko z wód występujących na wyższych poziomach.

Na terenie Gminy Lubartów funkcjonuje cztery ujęcia wody w następujących miejscowościach:

  • Chlewiska
  • Rokitno
  • Skrobów
  • Wandzin

Natomiast w miejscowości Nowodwór znajduje się ujęcie wody dla miasta Lubartowa, którego zarządcą jest gmina miejska Lubartów. Zaopatruje ono w wodę również część mieszkańców gminy wiejskiej Lubartów.

KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przyłączonych jest ponad 50% gospodarstw domowych. Niejako uzupełnieniem tego systemu są zbiorniki bezodpływowe (szamba).

Na terenie gminy funkcjonują dwie biologiczne oczyszczalnie. Zlokalizowane są one w dwóch miejscowościach:

  • Skrobów-Kolonia
  • Rokitno

Uzupełnieniem tego systemu są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie gminy znajdują się dwa wysypiska odpadów komunalnych:

  • Rokitno – należy do gminy miejskiej Lublin, a prowadzone jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie;
  • Nowodwór – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie (gmina miasto Lubartów).

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Gmina Lubartów jest członkiem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

GAZOCIĄGI

Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa, której całkowita długość wynosi 30 km. Z tego źródła energii korzysta około 10% wszystkich gospodarstw domowych. Na terenie wsi Nowodwór i Skrobów-Kolonia zlokalizowany jest rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną w Skrobowie-Kolonii. W 2007r. zakończono budowę sieci gazowej z przyłączami dla wsi Baranówka, Wólka Rokicka-Kolonia, Wólka Rokicka i Rokitno, z tranzytem przez Łuckę i Łuckę-Kolonię.