bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Transport

Gmina Lubartów posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Jest ona stale rozbudowywana, budowane są nowe połączenia drogowe pomiędzy wsiami oraz utwardzane są drogi wiejskie i polne.

Drogi krajowe:
19 Granica państwa - Białystok - Lublin - Rzeszów - Granica Państwa

Drogi wojewódzkie:
815 Wisznice - Parczew - Lubartów
829 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz
828 Łucka - Łęczna - Biskupice

Drogi powiatowe - około 50 km.
Drogi gminne - około 90 km.

Droga krajowa nr 19 stanowiąca oś gminy na długości około 18 km w niedalekiej przyszłości ma być jednym z głównych szlaków komunikacyjnych łączących południową i północną Europę. Będzie to droga o randze drogi ekspresowej (S19). Wzmocnienie rangi tej drogi w ogólnej strukturze dróg krajowych może być jednym z istotniejszych stymulatorów rozwoju gminy.

Dostępność komunikacyjna poprawiła się również dzięki przeprowadzanej modernizacji linii kolejowej nr 30 Lublin-Lubartów-Parczew-Łuków, przebiegającej przez Gminę Lubartów. Od kwietnia 2013 roku przywrócono przewozy pasażerskie. Na trasie Lublin-Lubartów-Parczew w obu kierunkach kursuje dziennie kilka par szynobusów. Realizowany jest również transport towarowy.

Tereny Gminy Lubartów znajdują się w odległości 25-40 km od Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.