bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Tereny inwestycyjne

Gmina Lubartów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystna lokalizacja gminy sprawia, że inwestorzy chętnie lokują tutaj swoje inwestycje gospodarcze. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjają ponadto działania władz samorządowych przejawiające się m. in. w stosowaniu zachęt inwestycyjnych w formie ulg podatkowych, rozwijaniu infrastruktury technicznej, tworzeniu stref inwestycyjnych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydzielone są tereny inwestycje m.in.:

Tereny przeznaczone na przemysł, bazy, składy:

  • w Nowodworze (w tzw. części byłe miasto Lubartów) i Annoborze-Kolonii tereny prywatne o powierzchni około 200 ha (ul. Nowodworska i Gazowa), uzbrojenie: wodociąg komunalny, energia elektryczna - sieć średniego napięcia, gazociąg - w odległości około 1500m, kanalizacja - około 1500m
  • w Rokitnie dwa obszary z terenami prywatnymi o powierzchni około 2,5ha i 2ha, uzbrojenie: wodociąg komunalny, energia elektryczna - w odległości około 150m, gazociąg - w odległości około 300m, kanalizacja - około 200m
  • w Chlewiskach tereny prywatne o powierzchni łącznej około 25ha (przy byłej garbarni), uzbrojenie: wodociąg komunalny, energia elektryczna - sieć średniego napięcia, gazociąg - odległości około 500m, kanalizacja - doprowadzona do obrzeży obszarów inwestycyjnych

Tereny przeznaczone na rzemiosło i usługi publiczne:

  • w Łucce tereny prywatne o powierzchni łącznej około 5ha przy obwodnicy, obok przejazdu kolejowego - najbliższe sieci uzbrojenia w odległości 1 - 1.5km.

Tereny przeznaczone na usługi turystyczne:

  • w Majdanie Kozłowieckim dwa obszary z terenami prywatnymi o powierzchni 2ha i 1 ha, na obrzeżu Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, uzbrojenie: wodociąg komunalny około 200m, energia elektryczna - około 200m, gazociąg i kanalizacja - brak

Na terenie Gminy Lubartów zarejestrowanych jest 499 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to głównie małe i średnie, rodzinne firmy. Zdecydowaną większość stanowią zakłady handlowo-usługowe, a w dalszej kolejności - produkcyjne i rolnicze. Usługi zdominowane są przez firmy: budowlane, transportowe, motoryzacyjne, stolarskie.

Najwięcej podmiotów gospodarczych koncentruje się w następujących miejscowościach: Łucka-Kolonia, Łucka, Skrobów-Kolonia, Skrobów, Szczekarków, Lisów i Chlewiska.