bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Rolnictwo

Gmina Lubartów ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8 967 ha. Na terenie Gminy Lubartów 100% użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Szacuje się, że liczba tych gospodarstw rolnych wynosi około 2 500. Słabe gleby i znaczna ilość zwierząt hodowlanych powodują, że dominującym nawożeniem jest nawożenie organiczne przy niewielkim dodatku nawozów mineralnych. Dzięki temu, żywność wytwarzana na terenie gminy Lubartów jest ekologiczna i posiada wysoką jakość.