bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Dziedzictwo kulturowe

Spis zabytków architektury i budownictwa województwa lubelskiego przeprowadzany był od roku 1978. Zebrane informacje zweryfikowano i zaktualizowano w latach 1990 - 1993. Uzyskany materiał został opublikowany przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie w 1995 roku w publikacji "Zabytki architektury i budownictwa w Polsce". Publikacja ta wymienia 160 obiektów objętych nadzorem konserwatorskim. W zdecydowanej większości są to domy i zagrody gospodarskie, które ze względu na rozszerzenie kryteriów polityki konserwatorskiej w latach 70-tych ubiegłego wieku znalazły się w zestawieniu.

Na terenie gminy zlokalizowane są obiekty, które ze względu na swoją wartość historyczną, wpisane zostały do rejestru i ewidencji zabytków. Przedstawione one zostały w poniższych zestawieniach.

Obiekty wpisane do ewidencji:

 • Kapliczka Annobór I poł. XX w.
 • Kapliczka Chlewiska I poł. XX w.
 • Zespół dworsko - pałacowy Łucka (Jadwinów) XIX/XX w.
 • Kaplica Łucka (Jadwinów) II poł. XX w.
 • Krzyż przydrożny Lisów XIX/XX w.
 • Kapliczka Matki Boskiej Łucka I poł. XX w.
 • Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena Majdan Kozłowiecki I poł. XX w.
 • Kapliczka Majdan Kozłowiecki I poł. XX w.
 • Kapliczka Majdan Kozłowiecki II poł. XIX w.
 • Kapliczka Majdan Kozłowiecki I poł. XX w.
 • Kapliczka Nowodwór I poł. XX w.
 • Kapliczka Nowodwór I poł. XX w.
 • Kapliczka Nowodwór I poł. XX w.
 • Kapliczka Rokitno XIX/XX w.
 • Krzyż przydrożny Rokitno XIX w.
 • Krzyż przydrożny Szczekarków XIX w.
 • Kapliczka Szczekarków I poł. XX w.
 • Kapliczka Szczekarków I poł. XX w.
 • Budynek folwarczny Skrobów II poł. XIX w.
 • Cegielnia Wincentów II poł. XIX w.
 • Kapliczka Trzciniec II poł. XIX w.
 • Kurhan tzw. Kopiec Szczekarków VII-X w.
 • Osada wczesnośredniowieczna tzw. Podmłynie Szczekarków VII-X w.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, Lublin 2001.

Obiekty wpisane do rejestru.

 • Dwór w ZDP Łucka (Jadwinów) XIX/XX w.
 • Park w ZDP Łucka (Jadwinów) XIX/XX w.
 • Grodzisko "Góra Tatarska" Brzeziny XIV/XV w.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, Lublin 2001.

Informacje powyższe należy uzupełnić o miejsca pamięci licznie występujące na terenie gminy. Do najważniejszych należą:

 • Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej w Nowodworze Piaskach;
 • Cmentarz wojenny jeńców sowieckich z II wojny światowej w Skrobowie Kolonii;
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, znajdująca się na frontonie Szkoły Podstawowej w Skrobowie Kolonii;
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wziętych do niewoli sowieckiej lipcu 1944 roku w obozie w Skrobowie Kolonii, znajdująca się na frontonie budynku folwarcznego w Skrobowie Kolonii;
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przebywających w obozie jenieckim NKWD w Skrobowie Kolonii oraz ich ucieczkę 27 III 1945 roku, znajdująca się na frontonie budynku folwarcznego w Skrobowie Kolonii;
 • Tablica upamiętniająca mieszkańców Nowodworu zamordowanych w 1943 roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku, znajdująca się na budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze;
 • Tablica upamiętniająca śmierć sowieckich jeńców wojennych w obozie w Skrobowie Kolonii w czasie okupacji hitlerowskiej, znajdująca się na frontonie budynku biurowca byłego POM-u w Skrobowie Kolonii.

Najbliższa placówką dokumentującą historię i gromadzącą pamiątki przeszłości znajduje się w Lubartowie i jest nią Muzeum Regionalne. Natomiast w części placówek szkolnych zlokalizowanych na terenie gminy zorganizowane są izby pamięci, gdzie przechowywane i udostępniane są obiekty archeologiczne i etnograficzne.