bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Dlaczego warto...

TU MIESZKAĆ...

Gmina Lubartów otacza powiatowe miasto Lubartów. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Lubartów oraz bliska odległość do wojewódzkiego miasta Lublin sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Gminy. Systematyczna modernizacja i budowa nowych dróg zapewnia szybki i bezpieczny przejazd. Wodociąg, kanalizacja, gaz to media, które są już dostępne niemal w każdej wsi. Modernizowana i rozwijana baza oświatowa oraz sportowa powoduje, że zarówno dzieci, jak i młodzież, mają możliwość korzystania z nowoczesnych szkół, wysokiego poziomu nauczania oraz obiektów sportowych.

Zdrowy mikroklimat (37% gminy to lasy) i relatywnie niskie ceny ziemi Władze gminy, wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na grunty pod budownictwo jednorodzinne, w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczyły dużo nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

NAS ODWIEDZAĆ...

Obszar Gminy Lubartów posiada liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Kompleks Lasów Kozłowieckich, które uzyskały status "Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego" oraz malowniczy teren doliny rzeki Wieprz stwarzają idealne warunki do odpoczynku i rekreacji. Niecodzienną atrakcją są organizowane przez miejscowe firmy spływy kajakowe po rzece Wieprz. Oprócz walorów przyrodniczych gminy na uwagę zasługują również liczne pamiątki kultury, stare dwory i przydrożne kapliczki, a także miejsca pamięci związane z wydarzeniami z czasów powstań i wojen.

Dla turystów przygotowane są szlaki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: parkingi, wiaty oraz miejsca na ognisko. W swojej ofercie Gmina posiada różnorodną bazę noclegową i gastronomiczną.

Część z tych Ośrodków organizuje tzw. "Wczasy Zdrowotne".

TU INWESTOWAĆ...

Gmina Lubartów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na korzystną lokalizację. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjają ponadto działania władz samorządowych przejawiające się m. in. w stosowaniu zachęt inwestycyjnych w formie ulg podatkowych, rozwijaniu infrastruktury technicznej, tworzeniu stref inwestycyjnych.