bip logo pomn1 grad

ePUAP www

 

Zawiadomienie o XL/18 Sesji Rady Gminy Lubartów

noimage
Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2018-06-06 13:00
Miejsce
Lubelska 18A
Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18 A, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji:
6.2 wieloletniej prognozy finansowej;
6.3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
6.4 odwołania Skarbnika Gminy Lubartów;
6.5 powołania Skarbnika Gminy Lubartów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja 2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 
 

Wspierane przez iCagenda