bip logo pomn1 grad

ePUAP www

 • slider-13

  slider-13

 • slider-18

  slider-18

 • slider-10

  slider-10

 • slider-05

  slider-05

 • slider-12

  slider-12

 • slider-15

  slider-15

 • slider-01

  slider-01

 • slider-06

  slider-06

 • slider-08

  slider-08

 • slider-19

  slider-19

 • slider-17

  slider-17

 • slider-09

  slider-09

 • slider-07

  slider-07

 • slider-11

  slider-11

 • slider-16

  slider-16

 • slider-20

  slider-20

 • slider-03

  slider-03

 • slider-04

  slider-04

 • slider-14

  slider-14

 • slider-02

  slider-02

Zawiadomienie o XXXVI/18 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2018-02-14 10:00
Miejsce
Lubelska 18A
21-100 Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;
7.2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Nowodwór);
7.3. stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;
7.4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Rokitno);
7.5. stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;
7.6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Rokitno);
7.7. przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów”;
7.8. przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów;
7.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
7.10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;
7.11. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
7.12. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów;
7.13. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Lubartów na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji.

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja 2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 
 

Wspierane przez iCagenda

DANE URZĘDU

Urząd Gminy Lubartów

ADRES URZĘDU:
ul. Lubelska 18A,
21-100 Lubartów

GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15

KASA:
czynna w godz. 8.00 - 13.00

 • TELEFON: (0 81) 855 35 86, FAKS: (0 81) 854 59 01
 • NIP URZĘDU: 714-10-77-988, NIP GMINY: 714-19-96-904
 • REGON URZĘDU: 000543427, REGON GMINY: 431019951
 • NR KONTA: PKO SA, NR: 12 1240 2409 1111 0010 2025 7821
HERB GMINY LUBARTÓW

herb gminy lubartowHerb Gminy Lubartów przedstawia w polu czerwonym dąb zielony z takimiż żołędziami flankowany przez dwie złote (żółte) głowy lamparcie z profilu. Wizerunek zdwojonych głów lamparta został wywiedziony z herbu rodowego Firlejów i jednocześnie miasta Lubartowa jako siedziby władz Gminy i Powiatu, nawiązując do zasług tej rodziny dla miejscowości położonych na terenie Gminy.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE
ZWIĄZKI I PARTNERSTWA

Poniżej znajdują się partnerzy, związki i stowarzyszenia do których przynależy oraz z którymi współpracuje Gmina Lubartów:

 • Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"
 • Lubelski Obszar Funkcjonalny (Związek ZIT)

Czytaj więcej...

Kalendarz wydarzeń

pKMZB0 pMk0