bip logo pomn1 grad

ePUAP www

 • slider-13

  slider-13

 • slider-18

  slider-18

 • slider-10

  slider-10

 • slider-05

  slider-05

 • slider-12

  slider-12

 • slider-15

  slider-15

 • slider-01

  slider-01

 • slider-06

  slider-06

 • slider-08

  slider-08

 • slider-19

  slider-19

 • slider-17

  slider-17

 • slider-09

  slider-09

 • slider-07

  slider-07

 • slider-11

  slider-11

 • slider-16

  slider-16

 • slider-20

  slider-20

 • slider-03

  slider-03

 • slider-04

  slider-04

 • slider-14

  slider-14

 • slider-02

  slider-02

 

Zawiadomienie o XXXIV/17 Sesji Rady Gminy Lubartów

noimage
Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2017-11-27 11:00
Miejsce
Lubelska 18A
Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uroczyste nadanie tytułu „Biblioteka na 5” Filii bibliotecznej w Lisowie najlepszej filii wiejskiej województwa lubelskiego 2016 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
6. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
8.1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;
8.2 zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;
8.3 stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – I etap, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów”;
8.4 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – I etap;
8.5 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.;
8.6 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lubartów na rok 2018;
8.7 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
8.8 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wsi: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wsi: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia;
8.9 utworzenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
8.10 wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lubartów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Lubartów;
8.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
8.12 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych – szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubartów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji.

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja
2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 
 

Wspierane przez iCagenda

DANE URZĘDU

Urząd Gminy Lubartów

ADRES URZĘDU:
ul. Lubelska 18A,
21-100 Lubartów

GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15

KASA:
czynna w godz. 8.00 - 13.00

 • TELEFON: (0 81) 855 35 86, FAKS: (0 81) 854 59 01
 • NIP URZĘDU: 714-10-77-988, NIP GMINY: 714-19-96-904
 • REGON URZĘDU: 000543427, REGON GMINY: 431019951
 • NR KONTA: PKO SA, NR: 12 1240 2409 1111 0010 2025 7821
HERB GMINY LUBARTÓW

herb gminy lubartowHerb Gminy Lubartów przedstawia w polu czerwonym dąb zielony z takimiż żołędziami flankowany przez dwie złote (żółte) głowy lamparcie z profilu. Wizerunek zdwojonych głów lamparta został wywiedziony z herbu rodowego Firlejów i jednocześnie miasta Lubartowa jako siedziby władz Gminy i Powiatu, nawiązując do zasług tej rodziny dla miejscowości położonych na terenie Gminy.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE
ZWIĄZKI I PARTNERSTWA

Poniżej znajdują się partnerzy, związki i stowarzyszenia do których przynależy oraz z którymi współpracuje Gmina Lubartów:

 • Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"
 • Lubelski Obszar Funkcjonalny (Związek ZIT)

Czytaj więcej...

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pKMZB0 pMk0